Lớp Kén Vàng

Ở nhóm tuổi này, trẻ phát triển rõ rệt về nhận thức và kỹ năng và chúng tôi có thể đảm bảo được sự phát triển đó.

THÔNG TIN CHUNG

Độ tuổi: Từ 24 đến 36 tháng tuổi

Số bé/lớp: Tuỳ diện tích phòng

Tỷ lệ bé/giáo viên: 5-6:1 ​

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC - CHĂM SÓC

Trẻ tham gia các môn học năng khiếu phù hợp với độ tuổi:

- Tập chơi nước giúp trẻ làm quan và dạn dĩ với môi trường nước.

- Nhảy hiện đại giúp trẻ yêu thích vận động và phát triển hệ xương.

- Phát triển sự sáng tạo và khơi gợi sự yêu thích các môn học nghệ thuật.

- Đặc biệt, trẻ sẽ được làm quen với Tiếng Anh cùng các thầy cô từ Trung tâm Helen Doron English Vietnam mỗi ngày, giúp trẻ làm quen với Tiếng Anh, tạo thói quen phản xạ tiền đề để trẻ học tốt Tiếng Anh khi lên lớp lớn hơn.

Thời khóa biểu tham khảo của Lớp Kén Vàng tải tại đây.